Stubbefresing

Har du gamle stubber i hagen, men ønsker en stubbefri hage ?

Vi tilbyr effektiv fjerning av stubber enten i forbindelse med montering av Automower, eller du bare vil ha de vekk.